اینجا آفریقا نیست ! اینجا قلب تپنده ایران خوزستان است!
مردم روستای حموله از نبود آب آشامیدنی رنج میبرندآبی با صدها میکروب و ویروس مختلف برای آشامیدن مردم روستای حمولهبرای جلوگیری از بیماریهای بیشتر مردم مجبور به جوشنیدن آب هستند. نمونه آب آشامیدنی در روستای حموله/ 6 نظر / 19 بازدید
اوا

خوب شد اتفاقی سر به وبت زدم. فکر می کردم هنوز مشغولی و پست جدید نزدی[متفکر][قهر]

یاسی

سلام وحیییییییییییییییییییییییید به روزم اما نه با فرزاد بهت نمیگم تا خودت بیای ببینی[مغرور]

راحله

سلام خیلی دوست دارم یک روز بیام خوزستان ولی متاسفنه هنوز نشده همیشه بهاری باشین[گل]

اوا

بدو بیا کلی آپ کردم.