اگه زندگی سخت شده…

اگه زندگی سخت شده…

اگه حقوق شرکت کمه...

اگه پاداش نمی دن...

اگه اضافه حقوق نداری....

اگه دیگه امنیت شغلی نداری...

اگه قسط هات عقب افتاده...

بهترین کاری که میتونی انجام بدی اینه که …

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
.

.

.

.

.
.

.

.

.

.
.

.

.

.

.
.

.

.

.

!!!Just RELAX

/ 2 نظر / 16 بازدید
شریک کودکیهای من شوید

[خنده]ریلکس..... ---------------------------------- شب است و گيتی غرق در سياهی شب بلند است و سياهی پايدار ، ولی باور به نور و روشنايی است ، که شام تيره ما را ، از تاريکی می رهاند و از دل شبهای يلدا ، جشن مهر و روشنايی به ما ارمغان می رساند تيرگی هاتان در دل نور خاموش باد ، شب يلدا را به نور قرنها قدمت جاری نگه داريم . . . .

آيدا

[قهقهه]