گشت ارشاد آمریکا ۱۹۲۲

 

عکسی ماندگار از قانونی که امروز باورکردنش آسان نیست. اندازه گیری فاصله زانو تا مایو شنای یک زن جوان سال ۱۹۲۲، بر اساس قانون این فاصله نمی بایست بیشتر از پانزده سانتیمتر باشد. در تصویر بیل نورتون افسر پلیس در ساحل واشنگتن در حال اندازه گیری است.

/ 1 نظر / 18 بازدید