شرم

سرخ می شود از شرم

ستاره ی زهره،

در برابر نگاه هیز دوربین هابل

که سوت میزند

و وقیحانه آدامس می جود!حسین پناهی

/ 1 نظر / 33 بازدید
فرشید

درود به شما دوست خوبم ایزد یکتا را سپاس می گوییم که بار دگر و با آمدن بهار دگر ما را به اندیشیدن واداشت. او کردار نیک و اندیشه ی نیک و گفتار نیک را به انسان ارزانی داشت تا خود اراده کند که کدامین راه را پیشه گرداند. بهاران فراوان آمده است و خواهد آمد واین فراز و نشیب ها که می بینیم از ما سرچشمه میگیرد. از اهورا مزدا می خواهیم که پیوسته ما را در فرازها نگه دارد و از نشیب ها دور