کوتاهترین داستان دنیا

کوتاه ترین داستان جهان توسط "ارنست همینگوی" نوشته شده است:

For Sale: Baby Shoes , Never Worn

برای فروش: کفش بچه ، هرگز پوشیده نشده

 

گفته میشود ارنست همینگوی این داستان 6 کلمه ای را برای شرکت در یک مسابقه داستان کوتاه نوشته و برنده مسابقه نیز شده است. همچنین گفته میشود که وی این داستان کوتاه را در یک شرطبندی با یکی از دوستانش که ادعا کرده بود با 6 کلمه نمیشود داستان نوشت، نوشته است.

 

کوتاه ترین داستان ترساک دنیا نیز داستان زیر است که نویسنده اش مشخص نیست:

 

آخرین انسان زمین تنها در اتاقش نشسته بود که ناگهان در زدند.

/ 2 نظر / 12 بازدید